ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.6 13 เม.ย. 67
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 13 เม.ย. 67
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง 10 เม.ย. 67
กำหนดการถ่ายภาพนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ School connex 29 มี.ค. 67
ประกาศผลการเปิดซองประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2567 26 มี.ค. 67
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) 19 มี.ค. 67
ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอุดมดรุณี (ร้านค้าประเภทส้มตำ ยำ) ปีการศึกษา 2567 19 มี.ค. 67
ขอเชิญ นักเรียนร่วมแข่งขัน True-Dtac 5G SKT Esports : ROV สนามสุโขทัย 11 มี.ค. 67
รับสมัครนักเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 24 มี.ค. 67
ประกาศ รายชื่่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ) 24 มี.ค. 67
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) 19 มี.ค. 67
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ) 14 มี.ค. 67
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 14 มี.ค. 67
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) 12 มี.ค. 67
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 (EP.) 20 ก.พ. 67
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567 (SMTE.) 20 ก.พ. 67
รับสมัครนักเรียน ม. 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบทั่วไป) 24 มี.ค. 67
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนปกติ) 14 มี.ค. 67
สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.4 14 มี.ค. 67
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ EMP (เพิ่มเติม) 05 มี.ค. 67
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทเห้องเรียนพิเศษ EMP) (เพิ่มเติม) 04 มี.ค. 67
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EMP (เพิ่มเติม) 01 มี.ค. 67
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE) 27 ก.พ. 67
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ LPSP) 27 ก.พ. 67
กิจกรรมประจำเดือน (ที่มา:งานประชาสัมพันธ์ /รวบรวม:งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (1) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 (2) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 (1) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2566 (2) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2566 (1) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (3) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (2) 07 ก.พ. 67
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (1) 07 ก.พ. 67
คนเก่งอุดมดรุณี by..UD Channel
ปั จ จั ย สู่ ค ว า ม สำ เ ร็ จ . EP13 นางสาวณัฐกาญจน์ จิ๋วปัญญา
โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ (SMTE, EP) ครั้งที่ 11/2567 05 ธ.ค. 66
ประกาศ ผลคะแนนนักเรียนการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 11/2567 26 พ.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกึเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 11/2567 19 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 30 ต.ค. 66
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 11 26 ต.ค. 66
เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
Onet 11 ก.พ. 67
เอกสารอบรม GPAS 5 STEPS อุดมดรุณี 22 ม.ค. 67
การเผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เล่ม ๑ อ่านสารอย่างพินิจ วิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยนางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย 20 ม.ค. 67
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 14 พ.ย. 66
กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 26 ต.ค. 66
เอกสารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2566) 04 ก.ย. 66
เอกสารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2566) 04 ก.ย. 66
ขอเผยแพร่และนำส่งไฟล์ การอบรมวิทยฐานะครู หลักเกณฑ์ PA พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ครูสายบัว พิมพ์มหา และครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 09 ส.ค. 66
UD Channel เผยแพร่สื่อต่างๆ
อุดมดรุณีดินแดนแห่งความฝันที่เป็นจริงTHE LAND OF DREAMS COME TRUE แนะนำแผนการเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
รายชื่อนักเรียน 2/2566 (by..GPA)
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 พ.ย. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 พ.ย. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 พ.ย. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 พ.ย. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 พ.ย. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 พ.ย. 66
งานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเจาะจง 15 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเงินเหลือจ่ายปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เงินเหลือจ่ายปี 2565(ปรับปรุงห้องน้ำชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เงินเหลือจ่ายปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเงินเหลือจ่ายปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเงินเหลือจ่ายปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 65
การเผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (QSCCS)


โดย นางขวัญใจ  สังข์จันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Onet 11 ก.พ. 67
การขอสิทธิ์ใช้งาน Canva Pro ของโรงเรียน 07 ก.พ. 67
ขอบข่ายงานพัฒนและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่่อการศึกษา 26 ม.ค. 67
รายงานผลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 30 ต.ค. 66
ขั้นตอนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 23 พ.ย. 65
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ต่างๆ ในโรงเรียน 25 พ.ค. 65
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ E-mail / Classroom /รหัสผ่าน สำหรับครูและนักเรียน 25 พ.ค. 65
แบบแจ้งห้องเรียน Classroom สำหรับครู 25 พ.ค. 65
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (โสตฯ)
ภาระงาน ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โสตฯ 26 ม.ค. 67
การใช้งานโปรเจ็คเตอร์เบื้องต้น 12 ธ.ค. 65
แผนผังแสดงตำแหน่งสัญญา Wifi ในโรงเรียน 22 มิ.ย. 64
รายงานสถานะอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในห้องเรียนปกติ 22 มิ.ย. 64
ผลงานโรงเรียน ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2565
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน พ.ร.บ. อุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ Tercet mix
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย คปภ. ประจำปี 2564 ชื่อผลงาน : ประกันชีวิตห่วงใย ดูแลคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
ผลงานระดับชาติ Obec QA Award ครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
กิจกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ 25 ม.ค. 65
เรื่อง วันขึ้นปีใหม่ 28 ธ.ค. 64
เรื่อง Creative Art ศิลปะสร้างสรรค์ 21 ธ.ค. 64
เรื่อง เมื่อคณิตศาสตร์ที่เราเรียนอยู่ใน Pixar สำรวจศิลปะอนิเมชั่นที่มีการคำนวณอยู่เบื้องหลัง 14 ธ.ค. 64
เรื่อง การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R 07 ธ.ค. 64
เรื่อง โปรดใส่ใจภาษาไทย ภาษาเรา 30 พ.ย. 64
ข่าวการศึกษา
    เมษายน 2567   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิงก์น่าสนใจ