ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2562
ที่มา : ฝ่าย GPA โรงเรียนอุดมดรุณี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.15 KB
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.1
รายชื่อนักเรียน ม.2
รายชื่อนักเรียน ม.3
รายชื่อนักเรียน ม.4
รายชื่อนักเรียน ม.5
รายชื่อนักเรียน ม.6ที่มา: ฝ่าย GPA โรงเรียนอุดมดรุณี