ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 93708
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 93700
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 93719
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ 2562 93747
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 93749
แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 93711
หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 93722
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 93935
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 93730
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 93735
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 93714
แผนงาน โครงการปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 93717
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 93713
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 93723
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 93718
ประชาสัมพันธ์ภายใน ร.ร.
คำสั่งการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 93715
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 93783
ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ 21-22 ธ.ค. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.49 KB 97717
วารสารนพมาศ
วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 93784
Logo โรงเรียน
โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 1024x1024 pixel PNG Image ขนาดไฟล์ 187.4 KB 93723
โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 290x269 PNG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 93717
ตารางสอน DLTV ม.ต้น
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.03 KB 94186
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.27 KB 94108
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.85 KB 94166
รายชื่อนักเรียน 2/2563
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 40837
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 181.5 KB 40824
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 185 KB 40839
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213 KB 40824
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192 KB 40823
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 189.5 KB 40816