ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 32
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 27
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 38
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ 2562 70
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 70
แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 40
หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 50
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 54
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 60
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 57
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 50
แผนงาน โครงการปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 45
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 46
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 47
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 47
ประชาสัมพันธ์ภายใน ร.ร.
คำสั่งการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 39
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 31
ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ 21-22 ธ.ค. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.49 KB 3951
รายชื่อนักเรียน 1/2563
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียน1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 185 KB 34
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียน1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.5 KB 31
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียน1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 185.5 KB 30
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียน1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.5 KB 17
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียน1/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227 KB 15
วารสารนพมาศ
วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 108
Logo โรงเรียน
โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 1024x1024 pixel PNG Image ขนาดไฟล์ 187.4 KB 27
โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 290x269 PNG Image ขนาดไฟล์ 41.1 KB 29
ตารางสอน DLTV ม.ต้น
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.03 KB 430
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.27 KB 329
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.85 KB 375