ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ 2562 23
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 36
แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 23
หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 27
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 24
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 23
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 26
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 26
แผนงาน โครงการปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 27
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 26
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 25
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 28
รายชื่อนักเรียน 1/2562
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174.5 KB 40
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 54
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 124.5 KB 53
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 579.23 KB 50
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 51
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 150 KB 53
วารสารนพมาศ
วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 45