ภาพกิจกรรม
นิทรรศการดาราศาสตร์/โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ในงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค นี้

กิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์  กิจกรรมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
และกิจกรรม "สานศิลป์รักษ์สิ่งแวดล้อม" 
ในงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 28-30  ต.ค 2563

 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,19:45   อ่าน 433 ครั้ง