ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
ตามประกาศการรับสมัครสอบเข้าค่ายโครงการ 2B UD (To be Udomdarunee) ครั้งที่ 7
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี ประเภทห้องเรียน S.M., EP

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมเครื่องเขียนที่ใช้ทาข้อสอบ (รายงานตัว เวลา 07.30 – 08.00 น. บริเวณอาคารอุดมวิทย์ โรงเรียนอุดมดรุณี)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2562,08:01   อ่าน 1254 ครั้ง