ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผลการสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563
 
 
ยอดสรุปการสมัครรายวัน ถึงเวลา 16.30 น.

3/05/63ยอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563
วันที่ จำนวนผู้สมัคร ม.1(คน) จำนวนผู้สมัคร ม.4 -IEP (คน) รวมทั้งหมด
3/05/63 247 25 272
4/05/63 66 6 72
5/05/63 24 2 26
6/05/63 4 1 5
7/05/63 8 3 11
8/05/63 2 4 6
9/05/63 2 0 2
10/05/63 0 1 1
11/05/63 1 2 3
12/05/63 3 1 4
       
รวม 357 45 402
       

โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,16:12   อ่าน 9031 ครั้ง