ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,07:47   อ่าน 105 ครั้ง