การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SM.)
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี
เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
 ประเภทห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,11:14   อ่าน 938 ครั้ง