การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (IEP) 40 คน
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี
เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
 ประเภทห้องเรียนปกติ :แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (IEP)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,11:36   อ่าน 772 ครั้ง