การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
 
*หมายเหตุ      
การจัดเงินระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 - กำหนดการนักเรียนแต่ละห้องจะแบ่งครึ่งห้องมาเรียนสลับคนละสัปดาห์
   นักเรียนกลุ่ม A ให้มาชำระภายในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 (เปิดเรียนวันแรกกลุ่ม A)
   นักเรียนกลุ่ม B ให้มาชำระภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 (เปิดเรียนวันแรกกลุ่ม B)
   หากนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่พร้อมที่จะชำระเงิน คนละ 1,500 บาท
   ในวันดังกล่าวให้นักเรียนและผู้ปกครองขอผ่อนผันได้แต่ต้องชำระก่อนปิดภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,09:48   อ่าน 265 ครั้ง