ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียน ม.6 ทุกคน และ ม.3 (เฉพาะไม่ศึกษาต่ออุดมดรณี)แจ้งทีอยู่สำหรับส่งใบจบการศึกษา
นักเรียนชั้น ม.6  
และ ม.3(เฉพาะที่ไม่ศึกษาต่อ ร.ร.อุดมดรุณี) 
ให้แจ้งที่อยู่รับใบจบการศึกษา ทางไปรษณีย์
 
ภายในวันพุธที่  28 เมษายน 2564
 
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,23:10   อ่าน 468 ครั้ง