ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ S.M. / E.P. ระดับชั้น ม.1/8 , 1/9, 1/10 ปีการศึกษา 2564
เฉพาะนักเรียน ม.1. ปี. 2564
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ S.M. / E.P. ระดับชั้น ม.1/8 , 1/9, 1/10 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
โครงการห้องเรียนพิเศษ จึงเปลี่ยนแปลง การเข้าค่ายจากเดิม 11-13 พ.ค. 2564 เป็น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1-13 พ.ค. 2564

โดยสามารถเข้าสู่ลิ้งค์ หรือ แสกน QR Code ได้ดังประกาศ
และให้เข้าห้องเรียน Google Classroom ด้วยรหัส qokya3o
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านหน้าเว็บ ร.ร.

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2564,15:06   อ่าน 790 ครั้ง