การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1200) 12 มิ.ย. 63
ใบมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1011) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ 2563 (อ่าน 3738) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SM.) (อ่าน 939) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EP.) (อ่าน 425) 10 มิ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 776) 22 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครออนไลน์ เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 276) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 (EP.) (อ่าน 1142) 10 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (S.M.) (อ่าน 1869) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 (S.M.) (อ่าน 1151) 04 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 (EP) (อ่าน 598) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ English Program (EP) (อ่าน 790) 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ S.M. (อ่าน 1507) 21 ก.พ. 63