การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 (ปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 338) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 (เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์-อังกฤษ (IEP) (อ่าน 115) 17 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (SMTE) (อ่าน 574) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 (SMTE) (อ่าน 380) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ S.M.T.E (อ่าน 540) 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 573) 21 ก.พ. 63