การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 266) 16 มิ.ย. 63
แบบคำร้องขอเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (IEP) (อ่าน 201) 12 มิ.ย. 63
แบบขอเปลี่ยนแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 171) 12 มิ.ย. 63
ใบมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1405) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (IEP) 40 คน (อ่าน 773) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) (อ่าน 439) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (ม.3 เดิม) (อ่าน 851) 10 มิ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ IEP ปี 2563 ) (อ่าน 279) 22 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครออนไลน์ เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ(IEP) 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 352) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 (ปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 1189) 20 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (SMTE) (อ่าน 957) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.4 (SMTE) (อ่าน 656) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ S.M.T.E (อ่าน 917) 21 ก.พ. 63