เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
คู่มือการใช้งานระบบแก้ไขข้อมูล และผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2564 (อ่าน 289) 09 เม.ย. 64
ตารางลดเวลาเรียน 2/2563 (อ่าน 3671) 15 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 4471) 14 ธ.ค. 63
ประเภทเงินงบประมาณ (อ่าน 3555) 05 ต.ค. 63
โครงการหลักของกลุ่มสาระ (อ่าน 3514) 05 ต.ค. 63
กลยุทธ์โรงเรียนอุดมดรุณี สพม38 สพฐ (อ่าน 3511) 05 ต.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ2564 (อ่าน 5484) 05 ต.ค. 63
เอกสาร ปพ.5 อัพเดท (อ่าน 3886) 15 ก.ค. 63
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (อ่าน 3996) 27 มิ.ย. 63
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education สำหรับครูผู้ส (อ่าน 3622) 27 มิ.ย. 63
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5239) 19 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลด สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลที่นี่ (อ่าน 4055) 10 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.ต้น (อ่าน 5865) 09 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 4965) 07 พ.ค. 63
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของครูอุดมดรุณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9971) 02 พ.ค. 63
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน (อ่าน 7001) 02 พ.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ (อ่าน 3820) 26 มี.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 ปี 2562 (อ่าน 3728) 26 มี.ค. 63
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 30976) 09 มี.ค. 63
ปก-รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR-Teacher) (อ่าน 13772) 09 มี.ค. 63