ผลงานโรงเรียน ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2565
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน พ.ร.บ. อุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ Tercet mix
 
 
คลิปเพลง ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย
พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี
จังหวัดสุโขทัย
ทีม Tercet mix
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย คปภ. ประจำปี 2564 ชื่อผลงาน : ประกันชีวิตห่วงใย ดูแลคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
คลิปการประกวด"สร้างพื้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย" ระดับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 16 - 18 ปี ของโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ควบคุมโดย ครูวันวีร์ กลันทปุระและ ครูสิทธิชัย วงศ์มณี

ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
สำหรับประกวดมิวสิควิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศป.ศธ.)


ผลงานระดับชาติ Obec QA Award ครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
        นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนภาคเหนือง เข้าแข่งขันในการประกวดระดับชาติต่อไป....

VDO ประกอบ
ภาพข่าวประกอบ
 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC QA AWARDS ครูขวัญใจ สังข์จันทร์
      นางขวัญใจ สังข์จันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์  โรงเรียนอุดมดรุณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนภาคเหนือง เข้าแข่งขันในการประกวดระดับชาติต่อไป....

VDO ประกอบภาพข่าวประกอบ