โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าค่าย 2B-UD. ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 156) 02 ธ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 9/2565 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ (อ่าน 214) 29 พ.ย. 64
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2BUD ครั้งที่ 9 คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 343) 21 พ.ย. 64
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 (2B-UD) ครั้งที่ 9 (อ่าน 143) 21 พ.ย. 64
บัตรประจำตัวผู้สอบ ม.1 โครงการ 2B-UD ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 129) 21 พ.ย. 64