ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ประเภทของทอด โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 3478) 23 มิ.ย. 63
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) (อ่าน 4003) 22 มิ.ย. 63
กลุ่มสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3704) 16 มิ.ย. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคน เข้าตอบแบบประเมินตนเอง Covid-19 ภายใน 15 มิ.ย. 2563 (อ่าน 4120) 13 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 3775) 12 มิ.ย. 63
อัพเดท ตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5437) 12 มิ.ย. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี 1/2563 (อ่าน 4101) 10 มิ.ย. 63
นักเรียน ม.4 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อห้อง GPA ด่วน (อ่าน 4259) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายชุดพลศึกษาของโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4712) 09 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณ (อ่าน 4557) 05 มิ.ย. 63
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3760) 02 มิ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ 256 (อ่าน 5545) 22 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.38 (อ่าน 3344) 21 พ.ค. 63
ตารางรายละเอียด และช่องทางการรับชม การออกอากาศ DLTV (อ่าน 3568) 17 พ.ค. 63
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลรายงานผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน (อ่าน 3560) 16 พ.ค. 63
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) และ English Program (EP.) ม.1 ปี (อ่าน 4382) 13 พ.ค. 63
แจ้งผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์สอีเมลล์ของนักเรียน ร.ร.อุมดรุณี (อ่าน 3779) 11 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคน ที่มีรายชื่อเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 กรอกแบบสำรวจ e-Mail (อ่าน 4895) 09 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 13244) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 8090) 01 พ.ค. 63
ประกาศ ผลการเลือกแผนการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๑ เพื่อศึกษาต่อ ม.๒-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (อ่าน 4609) 20 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี TCAS (2) (อ่าน 3859) 13 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน สามารถดำเนินการ ส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 3941) 02 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน ไม่สามารถ ดำเนินการส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 5540) 31 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 3741) 28 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดใน สพม.38 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25 (อ่าน 4057) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกิจกรรมรับสมัคร สอบ และมอบตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 4477) 17 มี.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 3845) 17 มี.ค. 63
ขอเลื่อนการจัดโครงการพิเศษ “Effective Reading Camp” (อ่าน 3571) 12 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3661) 11 มี.ค. 63
ยกเลิกการนัดหมาย รับ ปพ.๑ , ปพ.๒ และ ปพ.๖ ในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓ (อ่าน 3801) 09 มี.ค. 63
ปฏิทิน และ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4212) 29 ก.พ. 63
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 5434) 26 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3841) 26 ก.พ. 63
สถิติการรับนักเรียน ร.ร.อุดมดรุณี 2563 (อ่าน 3735) 25 ก.พ. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 4328) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3537) 05 ก.พ. 63
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 3487) 26 ม.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 3470) 26 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3956) 22 ม.ค. 63