ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:39   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานแบบเพลง)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:38   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
ชื่อนักเรียน : นายชนันตพล นวลตั้ง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:35   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อสอนออนไลน์ ในหัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสิรมสร้างเครือข่ายชุมชุน"
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:34   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันรายการ School ในการแข่งขัน Derek Zen online youth tournament
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:22   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : น.ส.กฤติมา จันทราราชัย
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,19:46   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เหรียญทอง สาขาวิชาเคมี การนำเสนอผลงานทางวิชาการ SMTE ภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,09:49   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สาขาชีววิทยา
ชื่อนักเรียน : โครงการ SM. และ SMTE. โรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,09:48   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
ชื่อนักเรียน : งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,09:46   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ร.ร.อุดมดรุณี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ออนไลน์ ระดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,09:45   อ่าน 70 ครั้ง