ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุทธิชา นารถบุญ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,19:54   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน
ชื่อนักเรียน : ณัชชา คงเกษม
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,19:52   อ่าน 98 ครั้ง
ชื่อผลงาน : STUDENT CARE ประกันอุบัติเหตุวัยใส ห่วงใย ใส่ใจนักเรียน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,10:48   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:39   อ่าน 363 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 (ประเภทผลงานแบบเพลง)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:38   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
ชื่อนักเรียน : นายชนันตพล นวลตั้ง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:35   อ่าน 331 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อสอนออนไลน์ ในหัวข้อ "สร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสิรมสร้างเครือข่ายชุมชุน"
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:34   อ่าน 367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันรายการ School ในการแข่งขัน Derek Zen online youth tournament
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,09:22   อ่าน 402 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : น.ส.กฤติมา จันทราราชัย
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,19:46   อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เหรียญทอง สาขาวิชาเคมี การนำเสนอผลงานทางวิชาการ SMTE ภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,09:49   อ่าน 484 ครั้ง