ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
รายละเอียดผลงาน
--- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ---
เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น
1. ด.ญ.ณัฐนิชา ดิษสาย ม.3/8
2.ด.ญ.ภักตรา สรมณาพงศ์ ม.3/8
3.ด.ญ.ปณิธาน ลิ้มสกุล ม.2/10
ครูผู้ควบคุม: ครูขวัญใจ สังข์จันทร์, ครูปวีณา คงสี

--- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ---
เหรียญทอง การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย
1. น.ส.ณัฐนิชา เฉลิมศิริโรจน์ ม.6/6
2.นายณพงศ์ ศิรินิรันดร์ ม.6/6
3.นายจิตติทัศน์ ทองทุ่ง ม.6/6
ครูผู้ควบคุม: ครูขวัญใจ สังข์จันทร์, ครูปวีณา คงสี

--- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดสื่อภาพนิ่ง infographic ม.ต้น
1.ด.ช.วรพล ปานเขียว ม.3/8
2.ด.ญพัชราพล ปาณะดิษ ม.3/8
ครูผู้ควบคุม: ครูเกตุสุริยงค์ คงเจริญ, ครูกิตติภูมิ พรมมี

--- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ม.ต้น
ด.ญ.ดุษิตา โกญจนรุจิ
ครูผู้ควบคุม: ครูชนิตา มากเมือง,ครูอัจรา ชำนาญจิตร

--- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ ม.ปลาย
นางสาวภาพิมล ต้นกลั่น
ครูผู้ควบคุม: ครูชนิตา มากเมือง,ครูอัจรา ชำนาญจิตร
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,12:50   อ่าน 123 ครั้ง