ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบ KWDL ร่วมกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,22:06  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,22:04  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ประเภทกีฬาบริดจ์ ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพล อินทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,18:05  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นักเรียน ร.ร.อุดมดรุณี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติประเภทกีฬาบริดจ์ ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายปิยพล อินทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,18:02  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,07:42  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,08:13  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลงานนางขวัญใจ สังข์จันทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,07:56  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลงานนางขวัญใจ สังข์จันทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,07:52  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนอุดมดรุณี ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF SCOLAIRE 2022)
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:51  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาบริดจ์ โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:40  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..