ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,09:58  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,09:55  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 “สมุดเล่มใหญ่เก็บได้ แขวนไว้บนอินเทอร์เน็ต” ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,09:31  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 "สมุดเล่มใหญ่แขวนไว้บนอินเทอร์เน็ต" ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,09:30  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่ออาจารย์ : นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:38  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่ออาจารย์ : นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:36  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..