ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลงานนางขวัญใจ สังข์จันทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,07:56  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลงานนางขวัญใจ สังข์จันทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,07:52  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนอุดมดรุณี ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF SCOLAIRE 2022)
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:51  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาบริดจ์ โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:40  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอุดมดรุณี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,10:39  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองอันดับ 1 : RECO2RICH โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่ออาจารย์ : โรงเรียนอุดมดรุณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,19:49  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกีรติบัตร ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย วงษ์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,11:35  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:09  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา คงสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:09  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:08  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..