ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารการงานอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 1,560,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 8
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:24:02
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)