ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อเจ้าภาพเครื่องสังเวยวันเชิญองค์พระภูมิเทวารักษา (อ่าน 89) 10 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ (อ่าน 187) 25 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกพลศึกษา) (อ่าน 442) 11 มิ.ย. 62
ตารางลดคาบเรียน ช่วงกีฬาสีนพมาศเกมส์ (อ่าน 203) 10 มิ.ย. 62
อัพเดท ตารางเรียน-ตารางสอนใหม่ 10/06/2562 (อ่าน 141) 10 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอั (อ่าน 359) 08 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒ (อ่าน 329) 07 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( โครงการ (อ่าน 359) 01 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกพลศึกษา) และนักการภ (อ่าน 940) 30 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าห (อ่าน 256) 30 พ.ค. 62
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (อ่าน 165) 27 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 308) 21 พ.ค. 62