ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 273) 17 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 95) 16 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 308) 03 ก.ย. 63
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ2563 (อ่าน 81) 02 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 292) 31 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 374) 15 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 175) 11 ส.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดท 24/07/2563 (อ่าน 567) 24 ก.ค. 63
รายชื่อ อีเมลล์นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 790) 01 ก.ค. 63
ตารางเวลาเรียน 1/2563 (อ่าน 870) 30 มิ.ย. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 560) 30 มิ.ย. 63
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 สพฐ (อ่าน 860) 25 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 1191) 25 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) (อ่าน 719) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 479) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ประเภทของทอด โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 241) 23 มิ.ย. 63
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) (อ่าน 722) 22 มิ.ย. 63
กลุ่มสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 455) 16 มิ.ย. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคน เข้าตอบแบบประเมินตนเอง Covid-19 ภายใน 15 มิ.ย. 2563 (อ่าน 804) 13 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 582) 12 มิ.ย. 63
อัพเดท ตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1654) 12 มิ.ย. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี 1/2563 (อ่าน 758) 10 มิ.ย. 63
นักเรียน ม.4 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อห้อง GPA ด่วน (อ่าน 1000) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายชุดพลศึกษาของโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1344) 09 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณ (อ่าน 1193) 05 มิ.ย. 63
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 496) 02 มิ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ 256 (อ่าน 2244) 22 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.38 (อ่าน 129) 21 พ.ค. 63
ตารางรายละเอียด และช่องทางการรับชม การออกอากาศ DLTV (อ่าน 364) 17 พ.ค. 63
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลรายงานผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน (อ่าน 360) 16 พ.ค. 63
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) และ English Program (EP.) ม.1 ปี (อ่าน 1101) 13 พ.ค. 63
แจ้งผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์สอีเมลล์ของนักเรียน ร.ร.อุมดรุณี (อ่าน 568) 11 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคน ที่มีรายชื่อเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 กรอกแบบสำรวจ e-Mail (อ่าน 1561) 09 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 9708) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 2479) 01 พ.ค. 63
ประกาศ ผลการเลือกแผนการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๑ เพื่อศึกษาต่อ ม.๒-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (อ่าน 1289) 20 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี TCAS (2) (อ่าน 582) 13 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน สามารถดำเนินการ ส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 707) 02 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน ไม่สามารถ ดำเนินการส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 2292) 31 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 505) 28 มี.ค. 63