ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 323) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ English Program (EP) (อ่าน 364) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Science Mathemat (อ่าน 499) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ S.M.T.E (อ่าน 502) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 512) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1125) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 28) 05 ก.พ. 63
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 59) 26 ม.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 63) 26 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 292) 22 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 22-24 มกราคม 2563 (อ่าน 484) 14 ม.ค. 63
ประกาศผล การเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 639) 13 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 728) 07 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 1300) 04 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 934) 28 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ คัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ S.M.-EP (2BUD ครั้งที่7) (อ่าน 866) 26 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1503) 18 ธ.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม..1 ปีการศึกษา 2562 (E.P. และ S.M.) (อ่าน 919) 12 ธ.ค. 62
กำหนดการแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโข (อ่าน 277) 05 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 736) 26 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 718) 22 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 261) 22 พ.ย. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 807) 20 พ.ย. 62
ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (อ่าน 282) 13 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา) แล (อ่าน 1301) 11 พ.ย. 62
อัพเดท ตารางเรียน-ตารางสอนใหม่ (2/2562) วันที่ 01/10/2562 (อ่าน 1109) 01 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. บันทึกข้อมูล Big Data ด้วยตนเอง (อ่าน 11847) 27 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) (อ่าน 1145) 25 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) (อ่าน 901) 22 ต.ค. 62
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอุดมดรุณี 2562 (อ่าน 321) 15 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) (อ่าน 1702) 09 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 935) 01 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรฯ (กรณีมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ใน ร.ร. (อ่าน 293) 30 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรฯ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) (อ่าน 213) 30 ก.ย. 62
ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ 21-22 ธ.ค. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 94) 18 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-2-1-ต.ค.62 (อ่าน 142) 17 ก.ย. 62
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (อ่าน 359) 16 ก.ย. 62
สรุปผลโรงเรียนอุดมดรุณี การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่สุโขทัย 1 (อ่าน 280) 16 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่สุโขทัย 1 (อ่าน 242) 16 ก.ย. 62
รายชื่อเจ้าภาพเครื่องสังเวยวันเชิญองค์พระภูมิเทวารักษา (อ่าน 277) 10 ก.ค. 62