ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 16) 15 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 96) 04 มิ.ย. 64
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนออนไลน์ 1วัน (อ่าน 87) 02 มิ.ย. 64
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 1875) 24 พ.ค. 64
รับสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 268) 22 พ.ค. 64
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 1) 17 พ.ค. 64
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 571) 15 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ S.M. / E.P. ระดับชั้น ม.1/8 , 1/9, 1/10 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 790) 09 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายชุดพลศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1286) 09 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการเลือกแผนการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 758) 07 พ.ค. 64
นักเรียน ม.6 ทุกคน และ ม.3 (เฉพาะไม่ศึกษาต่ออุดมดรณี)แจ้งทีอยู่สำหรับส่งใบจบการศึกษา (อ่าน 468) 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 235) 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 218) 21 เม.ย. 64
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่องานทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่19-23 เมษายน 2564 ในเวลาราชการ (อ่าน 789) 19 เม.ย. 64
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 1914) 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 350) 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 244) 31 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 193) 29 มี.ค. 64
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่19-21เมษายน 2564 ในเวลาราชการ (อ่าน 693) 27 มี.ค. 64
ตารางสอบและตารางจัดห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 852) 23 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 273) 17 มี.ค. 64
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 364) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก Foreigner Teachers (อ่าน 275) 03 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 220) 19 ก.พ. 64
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร (อ่าน 285) 18 ก.พ. 64
Udomdarunee Announcement The Recruitment of a Foreigner as an English Teacher (อ่าน 194) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 222) 18 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 205) 11 ก.พ. 64
นักเรียนสามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 ได้ที่นี่ (อ่าน 302) 11 ก.พ. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 206) 04 ก.พ. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.1 - ม.6 (อ่าน 502) 25 ม.ค. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากร (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) (อ่าน 294) 22 ม.ค. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากร (กรณีผู้ปกครองมี พี่ - น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) (อ่าน 282) 22 ม.ค. 64
วิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย (อ่าน 450) 22 ม.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 264) 18 ม.ค. 64
ขอแจ้งเลื่อนการชำระเงินระดมทรัพยากรและเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 451) 07 ม.ค. 64
ประกาศ ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3285) 04 ม.ค. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 (อ่าน 3278) 04 ม.ค. 64
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) (อ่าน 3472) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์ (อ่าน 3394) 27 ธ.ค. 63