ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก Foreigner Teachers (อ่าน 19) 03 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 54) 19 ก.พ. 64
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร (อ่าน 89) 18 ก.พ. 64
Udomdarunee Announcement The Recruitment of a Foreigner as an English Teacher (อ่าน 40) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 46) 18 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 64) 11 ก.พ. 64
นักเรียนสามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 ได้ที่นี่ (อ่าน 145) 11 ก.พ. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 107) 04 ก.พ. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.1 - ม.6 (อ่าน 339) 25 ม.ค. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากร (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) (อ่าน 156) 22 ม.ค. 64
ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากร (กรณีผู้ปกครองมี พี่ - น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) (อ่าน 152) 22 ม.ค. 64
วิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย (อ่าน 241) 22 ม.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel (อ่าน 142) 18 ม.ค. 64
ขอแจ้งเลื่อนการชำระเงินระดมทรัพยากรและเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 307) 07 ม.ค. 64
ประกาศ ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3176) 04 ม.ค. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 (อ่าน 3158) 04 ม.ค. 64
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) (อ่าน 3251) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์ (อ่าน 3272) 27 ธ.ค. 63
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 3341) 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 3147) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3153) 24 ธ.ค. 63
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คู่มือ/คำสั่ง/มาตรการ /23 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3204) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3079) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกดรัมเมเยอร์ (อ่าน 3207) 09 ธ.ค. 63
ประกาศผลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ S.M. และ E.P. ครั้งที่ 8 (อ่าน 3555) 08 ธ.ค. 63
อัพเดทตารางเรียน-ตารางสอนใหม่​ ​เริ่มใช้​ 7​ ธันวาคม​ 2563 (อ่าน 3443) 06 ธ.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3154) 03 ธ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3622) 01 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ปี 2 (อ่าน 3297) 28 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) (อ่าน 3194) 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) และยาม (อ่าน 3152) 25 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3217) 11 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 3539) 11 พ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นดรัมเมเยอร์ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 3274) 05 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3148) 04 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3822) 02 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3209) 28 ต.ค. 63
ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน และกิจกรรม (อ่าน 3163) 27 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าค่าย 2BUD ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3595) 26 ต.ค. 63
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1-6 (อ่าน 3568) 26 ต.ค. 63