ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุดมดรุณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 23 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 10 23 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย ฯ เพื่อเข้าร่วมศึกษาโครงการดูงานที่เซิร์น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 22 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสอบเข้าค่าย โครงการ 2BUD. ครั้งที่ 10 21 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย 18 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนได้รับการยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 11 พ.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 09 พ.ย. 65
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 31 ต.ค. 65
โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 10
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสอบเข้าค่าย โครงการ 2BUD. ครั้งที่ 10
เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 26 พ.ย. 65
เกีรยติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 26 พ.ย. 65
คำสั่ง-การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา 2565 25 พ.ย. 65
การประเมิน วPA โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2566 (โดยกลุ่มบริหารบุคคล) 11 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนได้รับการยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 11 พ.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 09 พ.ย. 65
แบบเสนอโครงการ-ปีงบประมาณ-2565 18 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 ก.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (by..GPA)
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 13 ต.ค. 65
เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 13 ต.ค. 65
คำสั่งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 10 ก.ย. 65
รายการ และสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 09 ก.ย. 65
เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการ (8 ก.ย. 2565) 08 ก.ย. 65
แผนผังการแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 08 ก.ย. 65
คู่มือการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 08 ก.ย. 65
หนังสือเชิญประชุมกรรรมการ 08 ก.ย. 65
งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 23 พ.ย. 65
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ต่างๆ ในโรงเรียน 25 พ.ค. 65
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ E-mail / Classroom /รหัสผ่าน สำหรับครูและนักเรียน 25 พ.ค. 65
แบบแจ้งห้องเรียน Classroom สำหรับครู 25 พ.ค. 65
รายชื่อ ผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์ด อีเมลล์โรงเรียน 25 พ.ค. 65
ผลงานโรงเรียน ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2565
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน พ.ร.บ. อุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ Tercet mix
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย คปภ. ประจำปี 2564 ชื่อผลงาน : ประกันชีวิตห่วงใย ดูแลคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
ผลงานระดับชาติ Obec QA Award ครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
UD Channel เผยแพร่สื่อต่างๆ
VTR แนะนำโรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา2564
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
สถิติการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของครู และบุคลากรโรงเรียนอุดมดรุณี
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 47 (รีวิวสุโขทัย)
สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนอุดมดรุณี
ใบรับรองผ่านมาตรฐาน TSC สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในโรงรียนอุดมดรุณี
กิจกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงเรียน 02 ก.ค. 64
แผนผังแสดงตำแหน่งสัญญา Wifi ในโรงเรียน 22 มิ.ย. 64
รายงานสถานะอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในห้องเรียนปกติ 22 มิ.ย. 64
ข่าวการศึกษา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ลิ้งค์น่าสนใจ
    พฤศจิกายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล