ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุดมดรุณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ O-net ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 06 ก.พ. 66
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 06 ก.พ. 66
สรุปผลการแข่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.น่าน 06 ก.พ. 66
คำสั่งสอบปลายภาคเรียนเรียนที่ 2 นักเรียนชั้น ม.6 02 ก.พ. 66
คำสั่งสอบปลายภาคเรียน ม.3 02 ก.พ. 66
กำหนดการ โครงการเลือเีตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 02 ก.พ. 66
กำหนดการ งานศุภสิริปีติกาล อุดมดรุณีเฉลิมวาร 105 ปี 31 ม.ค. 66
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 2566 (TCAS) 11 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP) 06 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (S.M.) 06 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE) 06 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EMP) 06 ก.พ. 66
ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) 19 ม.ค. 66
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) 19 ม.ค. 66
เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
แจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน 18 ม.ค. 66
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 18 ม.ค. 66
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 2565 27 ธ.ค. 65
ตารางสอบ และตารางการใช้ห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 26 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 26 พ.ย. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 26 พ.ย. 65
คำสั่ง-การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา 2565 25 พ.ย. 65
การประเมิน วPA โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2566 (โดยกลุ่มบริหารบุคคล) 11 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน 2/2565 (Update. ธ.ค. 65-by..GPA)
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 13 ต.ค. 65
เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 13 ต.ค. 65
คำสั่งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 10 ก.ย. 65
รายการ และสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 09 ก.ย. 65
เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการ (8 ก.ย. 2565) 08 ก.ย. 65
แผนผังการแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 08 ก.ย. 65
คู่มือการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 08 ก.ย. 65
หนังสือเชิญประชุมกรรรมการ 08 ก.ย. 65
งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 23 พ.ย. 65
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ต่างๆ ในโรงเรียน 25 พ.ค. 65
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ E-mail / Classroom /รหัสผ่าน สำหรับครูและนักเรียน 25 พ.ค. 65
แบบแจ้งห้องเรียน Classroom สำหรับครู 25 พ.ค. 65
รายชื่อ ผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์ด อีเมลล์โรงเรียน 25 พ.ค. 65
ผลงานโรงเรียน ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2565
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน พ.ร.บ. อุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ Tercet mix
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย คปภ. ประจำปี 2564 ชื่อผลงาน : ประกันชีวิตห่วงใย ดูแลคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
ผลงานระดับชาติ Obec QA Award ครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
UD Channel เผยแพร่สื่อต่างๆ
VTR แนะนำโรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา2564
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
สถิติการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของครู และบุคลากรโรงเรียนอุดมดรุณี
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 47 (รีวิวสุโขทัย)
สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนอุดมดรุณี
ใบรับรองผ่านมาตรฐาน TSC สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในโรงรียนอุดมดรุณี
กิจกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การใช้งานโปรเจ็คเตอร์เบื้องต้น 12 ธ.ค. 65
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงเรียน 02 ก.ค. 64
แผนผังแสดงตำแหน่งสัญญา Wifi ในโรงเรียน 22 มิ.ย. 64
รายงานสถานะอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในห้องเรียนปกติ 22 มิ.ย. 64
ข่าวการศึกษา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ลิ้งค์น่าสนใจ
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล