ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุดมดรุณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าประเภทส้มตำ ยำ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย 20 มี.ค. 66
ขอเชิญดาวโหลด เกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย 07 มี.ค. 66
Udomdarunee Announcement The recruitment of a foreigner as an English teacher 07 มี.ค. 66
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน 28 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง 23 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.1/2/4/5 22 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 18 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) 14 มี.ค. 66
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุดมดรุณี 09 มี.ค. 66
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 09 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2566 ปีการศึกษา2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-S.M.) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา-EP) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(S.M.,EP) โครงการ 2BUD ครั้งที่ 10 07 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 18 มี.ค. 66
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุดมดรุณี 09 มี.ค. 66
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 09 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ -EMP) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม -SMTE) 07 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ ม.3 (เดิม) 03 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) รอบทั่วไป 01 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดชล้อม (SMTE) 22 ก.พ. 66
เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
ขั้นตอนการพิมพ์แบบปพ.3 แบบออนไลน์ สำหรับครู 10 มี.ค. 66
เอกสารและปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ปี 2566 25 ก.พ. 66
แจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน 18 ม.ค. 66
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 18 ม.ค. 66
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 2565 27 ธ.ค. 65
ตารางสอบ และตารางการใช้ห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 26 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 26 พ.ย. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 26 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน 2/2565 (Update. ธ.ค. 65-by..GPA)
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียน 2/2565 28 เม.ย. 65
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สรุปผลการแข่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.น่าน 08 ก.พ. 66
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 13 ต.ค. 65
เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 13 ต.ค. 65
คำสั่งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 10 ก.ย. 65
รายการ และสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 09 ก.ย. 65
เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการ (8 ก.ย. 2565) 08 ก.ย. 65
แผนผังการแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 08 ก.ย. 65
คู่มือการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 08 ก.ย. 65
งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 23 พ.ย. 65
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ต่างๆ ในโรงเรียน 25 พ.ค. 65
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ E-mail / Classroom /รหัสผ่าน สำหรับครูและนักเรียน 25 พ.ค. 65
แบบแจ้งห้องเรียน Classroom สำหรับครู 25 พ.ค. 65
รายชื่อ ผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์ด อีเมลล์โรงเรียน 25 พ.ค. 65
ผลงานโรงเรียน ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2565
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน พ.ร.บ. อุ่นใจ ประกันภัยคุ้มครองคุณ Tercet mix
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย คปภ. ประจำปี 2564 ชื่อผลงาน : ประกันชีวิตห่วงใย ดูแลคุณ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดทำสื่อออนไลน์ "สร้างพื้้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย"
ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา [MV โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย]
ผลงานระดับชาติ Obec QA Award ครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
UD Channel เผยแพร่สื่อต่างๆ
VTR แนะนำโรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา2564
ภาพกิจกรรม
มาตรการ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
สถิติการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของครู และบุคลากรโรงเรียนอุดมดรุณี
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 47 (รีวิวสุโขทัย)
สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนอุดมดรุณี
ใบรับรองผ่านมาตรฐาน TSC สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในโรงรียนอุดมดรุณี
กิจกรรม “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การใช้งานโปรเจ็คเตอร์เบื้องต้น 12 ธ.ค. 65
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงเรียน 02 ก.ค. 64
แผนผังแสดงตำแหน่งสัญญา Wifi ในโรงเรียน 22 มิ.ย. 64
รายงานสถานะอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในห้องเรียนปกติ 22 มิ.ย. 64
ข่าวการศึกษา
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 34
5678910 11
12131415161718
1920212223 24 25
2627282930 31  
ปฏิทินกิจกรรม
01 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน 2/2565 ม.3 และ ม.6
02 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66
ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ.
11 มี.ค. 66 ถึง 14 พ.ค. 66
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2665
11 มี.ค. 66 ถึง 14 พ.ค. 66
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2665
24 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียน 2/2565. ม.1 /2 /4 /5
31 มี.ค. 66
ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1 และ ปพ.2 แต่งชุดนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ลิ้งค์น่าสนใจ