สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนอุดมดรุณี

อนุสาวรีย์นางนพมาศ