ติดต่อเรา
โรงเรียนอุดมดรุณี
351 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลธานี  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055611271
Email : udomdarunee@ud.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d3815.194185801779!2d99.81829361432234!3d17.01414248830327!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1558523020419!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>