ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รายงานสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.15 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลโดย : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)