ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 / ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 12,500,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 4
แบบ พิเศษ 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 12,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 24 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 4 ตารางเมตร
ห้องเรียน 17 ห้อง
ห้องพิเศษ 7 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 0 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:23:42
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)