ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
16 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
01 ก.ย. 64 ถึง 03 ก.ย. 64 เรียนออนไลน์
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอุดมดรุณี วิชาการ