ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
ชุดไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู 2562
ชุดนักเรียน ครู ชุดไทย งานกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร