ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมนพมาศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 6,000,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลำดับที่ 10
แบบ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:24:12
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)