ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 147,456.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 5
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 147,456.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
การใช้ประโยชน์ มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:25:12
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)