ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 1/2562 

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,18:45   อ่าน 556 ครั้ง