เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education สำหรับครูผู้ส


การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education
สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,10:16   อ่าน 378 ครั้ง