คำสั่งโรงเรียนอุดมดรุณี
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsfoft Team และ G Suite f
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsfoft Team และ G Suite for Education 
สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น ม. 1-6
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,10:19   อ่าน 679 ครั้ง