ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 02 มิ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ 256 (อ่าน 1130) 22 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.38 (อ่าน 40) 21 พ.ค. 63
ตารางรายละเอียด และช่องทางการรับชม การออกอากาศ DLTV (อ่าน 75) 17 พ.ค. 63
แจ้งให้ครูกรอกข้อมูลรายงานผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 1 ต.ค. 2562-ปัจจุบัน (อ่าน 167) 16 พ.ค. 63
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) และ English Program (EP.) ม.1 ปี (อ่าน 821) 13 พ.ค. 63
แจ้งผลการ รีเซ็ตพาสเวิร์สอีเมลล์ของนักเรียน ร.ร.อุมดรุณี (อ่าน 382) 11 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคน ที่มีรายชื่อเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 กรอกแบบสำรวจ e-Mail (อ่าน 1289) 09 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการสมัครนักเรียนออนไลน์ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 9029) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 3-12 พ.ค. 2563 (อ่าน 2027) 01 พ.ค. 63
ประกาศ ผลการเลือกแผนการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๑ เพื่อศึกษาต่อ ม.๒-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (อ่าน 1062) 20 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี TCAS (2) (อ่าน 414) 13 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน สามารถดำเนินการ ส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 542) 02 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่โรงเรียน ไม่สามารถ ดำเนินการส่งเอกสารผลการเรียนทางไปรษณีย์ได้ (อ่าน 1940) 31 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 337) 28 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดใน สพม.38 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25 (อ่าน 616) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกิจกรรมรับสมัคร สอบ และมอบตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1066) 17 มี.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 429) 17 มี.ค. 63
ขอเลื่อนการจัดโครงการพิเศษ “Effective Reading Camp” (อ่าน 235) 12 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 309) 11 มี.ค. 63
ยกเลิกการนัดหมาย รับ ปพ.๑ , ปพ.๒ และ ปพ.๖ ในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓ (อ่าน 427) 09 มี.ค. 63
ปฏิทิน และ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 775) 29 ก.พ. 63
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 1659) 26 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 368) 26 ก.พ. 63
สถิติการรับนักเรียน ร.ร.อุดมดรุณี 2563 (อ่าน 372) 25 ก.พ. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 779) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 221) 05 ก.พ. 63
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 203) 26 ม.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 191) 26 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 583) 22 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 22-24 มกราคม 2563 (อ่าน 673) 14 ม.ค. 63
ประกาศผล การเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 863) 13 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 884) 07 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 1516) 04 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B UD ครั้งที่ 7 (อ่าน 1255) 28 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ คัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ S.M.-EP (2BUD ครั้งที่7) (อ่าน 1113) 26 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1825) 18 ธ.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม..1 ปีการศึกษา 2562 (E.P. และ S.M.) (อ่าน 1120) 12 ธ.ค. 62
กำหนดการแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโข (อ่าน 431) 05 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 999) 26 พ.ย. 62