งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 1058) 13 ต.ค. 65
เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (อ่าน 67) 13 ต.ค. 65
คำสั่งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (อ่าน 470) 10 ก.ย. 65
รายการ และสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 460) 09 ก.ย. 65
เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการ (8 ก.ย. 2565) (อ่าน 108) 08 ก.ย. 65
แผนผังการแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 607) 08 ก.ย. 65
คู่มือการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 (อ่าน 2143) 08 ก.ย. 65
หนังสือเชิญประชุมกรรรมการ (อ่าน 1996) 08 ก.ย. 65
แผนผังโรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2565 (อ่าน 322) 07 ก.ย. 65
ร่างคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 5160) 07 ก.ย. 65
แผนผังแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม (อ่าน 278) 07 ก.ย. 65
สถานที่และเวลาการแข่งขัน สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 170) 07 ก.ย. 65
รายชื่อ นักเรียนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย เขต1 (อ่าน 1926) 07 ก.ย. 65
ตารางสถานที่ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระศิลปะ) (อ่าน 660) 07 ก.ย. 65