เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของครูอุดมดรุณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อห้องเรียน และ รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน  ตามกลุ่มสาระฯการเรียนรู้1.คุณครูแจ้งชื่อห้องเรียน Classroom และ รหัสเข้าชั้นเรียน 1/2564 ที่นี่ 


2.ตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนของคุณครูทั้งหมดที่แจ้งเข้ามา ภาคเรียนที่ 1/2564 

3.การขอใช้งานอีเมลล์ของโรงเรียน@ud.ac.th สำหรับครู นักเรียน หรือบุคลากรใหม่ 

ตรวจสอบการเพิ่มอีเมลล์


4.การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมblush

5.คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2564
 


โดย...งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
วิธีใช้งาน Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์

การเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  ของนักเรียน
1.นักเรียนเข้าระบบโดย เครื่องคอมพิวเตอร์
-ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Account Google ด้วยชื่อผู้ใช้ อีเมลล์ของโรงเรียน @ud.ac.th หรือ @gmail.com 
-คลิกที่แอพ 9 จุด มุมบนขวา เพื่อเข้าสู่ เมนู Classroom 
-เลือกเครื่องหมาย + มุมบนขวาเพื่อกรอกรหัสห้องเรียน ตามตารางเรียนของนักเรียน 
-รายงานตัวที่หน้าสตรีม เพื่อให้ครูผู้้สอนทราบ
 
2.นักเรียนเข้าระบบโดยสมาร์ทโฟน ผ่าน App Google Classroom ในสมาร์ทโฟน
-ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Account Google ด้วยชื่อผู้ใช้ อีเมลล์ของโรงเรียน @ud.ac.th หรือ @gmail.com 
-คลิกที่แอพ 9 จุด มุมบนขวา เพื่อเข้าสู่ เมนู Classroom 
-เลือกเครื่องหมาย + มุมบนขวาเพื่อกรอกรหัสห้องเรียน ตามตารางเรียนของนักเรียน 
-รายงานตัวที่หน้าสตรีม เพื่อให้ครูผู้้สอนทราบ
 
 
 
 
 
 
เคล็ดวิชาdevil
 

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,12:13   อ่าน 10518 ครั้ง