เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของครูอุดมดรุณี
รายชื่อห้องเรียน และ รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน  ตามกลุ่มสาระฯการเรียนรู้คุณครูแจ้งชื่อห้องเรียน Classroom และ รหัสเข้าชั้นเรียน 2/2563 ที่นี่ 


ตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนของคุณครูทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่แจ้งเข้ามา
*ให้นักเรียนเลือกเข้าชั้นเรียนเฉพาะรายวิชาตามตารางเรียนวิธีใช้งาน Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์

การเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  ของนักเรียน
1.นักเรียนเข้าระบบโดย เครื่องคอมพิวเตอร์
-ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Account Google ด้วยชื่อผู้ใช้ อีเมลล์ของโรงเรียน @ud.ac.th หรือ @gmail.com 
-คลิกที่แอพ 9 จุด มุมบนขวา เพื่อเข้าสู่ เมนู Classroom 
-เลือกเครื่องหมาย + มุมบนขวาเพื่อกรอกรหัสห้องเรียน ตามตารางเรียนของนักเรียน 
-รายงานตัวที่หน้าสตรีม เพื่อให้ครูผู้้สอนทราบ
 
2.นักเรียนเข้าระบบโดยสมาร์ทโฟน ผ่าน App Google Classroom ในสมาร์ทโฟน
-ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Account Google ด้วยชื่อผู้ใช้ อีเมลล์ของโรงเรียน @ud.ac.th หรือ @gmail.com 
-คลิกที่แอพ 9 จุด มุมบนขวา เพื่อเข้าสู่ เมนู Classroom 
-เลือกเครื่องหมาย + มุมบนขวาเพื่อกรอกรหัสห้องเรียน ตามตารางเรียนของนักเรียน 
-รายงานตัวที่หน้าสตรีม เพื่อให้ครูผู้้สอนทราบ
 
 
 
 
 
 
เคล็ดวิชาdevil
 

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,12:13   อ่าน 8073 ครั้ง